Despre noi

     Societatea comercială SC PROJECT-THC SRL a fost înfiinţată în anul 2010, fiind organizată ca o societate cu răspundere limitată, obiectul de activitate al firmei fiind prestarea serviciilor de dirigenţie de şantier cât şi managementul proiectelor.

       Într-un moment în care mulţi profesionişti au părăsit instituţiile unde lucrau pentru a începe afaceri pe cont propriu, de multe ori în domenii complet diferite de cele în care activaseră până atunci, fondatorii SC PROJECT-THC SRL au decis să-şi folosească experienţa si profesionalismul în activitatea viitoare.

     Societatea SC PROJECT-THC SRL oferă servicii de consultanţă în costrucţii pentru cele mai reprezentative proiecte cu finanţare europeană din zona sud-vest Oltenia dar nu numai. Printre acestea se numără:

•    CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL CRAIOVA-PAVILION CENTRAL;

•    CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI MODERNIZARE LA SECŢIA DE ISTORIE-ARHEOLOGIE A MUZEULUI OLTENIEI CRAIOVA;

•    CONSOLIDARE RESTAURARE PALATUL JEAN MIHAIL – MUZEUL DE ARTĂ CRAIOVA;

•    SERVICII DIRIGENŢIE DE ŞANTIER PE PARCURSUL DERULĂRII LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE PENTRU PROIECTUL „AMENAJARE ŞI REVITALIZARE CENTRUL ISTORIC DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”;

•    SERVICII DE DIRIGENŢIE DE ŞANTIER ÎN CADRUL PROIECTULUI „REABILITAREA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ VÂLCEA”;

•    DIRIGENŢIE DE ŞANTIER PE PARCURSUL DERULĂRII LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE, PENTRU PROIECTUL ”CRAIOVA WATER PARK” -COMPLEX DE AGREMENT ACVATIC  ÎN PARCUL TINERETULUI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA;

•   SERVICII DE DIRIGENŢIE DE ŞANTIER PE PARCURSUL DERULĂRII LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE PENTRU PROIECTUL „AMENAJARE PARCARE SUBTERANĂ ÎN ZONA TEATRULUI NAŢIONAL”.

      Societatea dispune,  încă de la înfiinţare, de un regulament de organizare şi funcţionare, precum şi de un regulament de ordine interioară bine definite, hotărârea fermă a conducerii societăţii fiind aceea de a atinge şi menţine un nivel competitiv al calităţii tuturor serviciilor oferite, astfel încât să fie satisfăcute la maximum posibil cerinţele clienţilor firmei noastre.

     Având sediul social  în Craiova, str. Vasile Conta, nr. 6, jud. Dolj, societatea  a dat dovadă de seriozitate şi promptitudine în rezolvarea problemelor, prin serviciile de calitate şi un personal calificat, fapt ce a determinat recunoaşterea la nivel naţional. Recunoaşterea la nivel naţional a devenit pe parcurs unul dintre obiectivele majore ale întregii echipe SC PROJECT-THC.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>