Media

Reorganizarea şi amenajarea spaţiului public central din Municipiul Râmnicu Vâlcea

Campus şcolar oraş Bechet

 

 

Reabilitare Grupul Şcolar ICM ,,George Bibescu” ca şcoală de arte şi meserii

Construire pensiune turistică D+P+E+M

Centrul multifuncțional Craiova – Pavilionul central – Amenajare sală conferințe cu proiecție multimedia

 Reabilitare centru istoric, fortificație de tip vauban – Alba Iulia, căi de acces, iluminat și mobilier urban specific. Zona interioară

Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrările de investiții la sediul Camerei de Conturi Dolj

Amenajare parcare subterană în zona Teatrului Național din Craiova – în derulare

Reabilitare și consolidare muzeu ,,Nicolae Minovici” – în derulare 

Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan și pregătirea lui pentru noi activități

 

Muzeul Olteniei

Centrul de dezvoltare tehnologică și excelență în afaceri – Craiova

Centrul istoric Craiova

 

”CRAIOVA WATER PARK” – Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova