Noutati

Comunicare rezultat procedură proiect „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII IT ÎN CADRUL S.C. PROJECT-THC S.R.L.”

Data: 07.04.2014

Rezultatul privind procedura de atribuire poate fi descărcat accesând link-ul următor : comunicare procedura IT

Derulare proiect „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII IT ÎN CADRUL S.C. PROJECT-THC S.R.L.”

Data: 10.03.2014

S.C. PROJECT-THC S.R.L. cu sediul în Craiova, Strada Sadu nr. 22, Jud Dolj, derulează, începând cu data de 30.12.2013, proiectul „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII IT ÎN CADRUL S.C. PROJECT-THC S.R.L”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu MINISTERUL ECONOMIEI în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice  şi Ministerul pentru societatea Informaţională în calitate de Organism Intermediar  pentru Programul Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice”. Valoarea  totală a proiectului este de 155.822,07 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 125.625,94 lei.

Proiectul se implementează în localitatea CRAIOVA pe o durată de 12 luni.

Obiectivul proiectului este: Obiectivul general al proiectului constă în creşterea productivităţii si competitivităţii firmei prin îmbunătăţirea proceselor de producţie, inovarea şi modernizarea firmei prin eficientizarea procesului de producţie cu ajutorul soluţiilor TIC.

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Ciuce Alina Maria

Funcţie: Responsabil pentru achiziţii

Tel: 0766.725.376, Fax: 0351.442.291, E-mail: office@project-thc.ro

https://www.fonduri-ue.ro

Documentaţia de atribuire poate fi descărcată urmând link-ul de mai jos : Documentatie Atribuire

 

Derulare proiect „ÎNFIINȚAREA UNEI LINII DE PRODUCȚIE LA SC PROJECT-THC SRL

Data: 21.07.2014

S.C. PROJECT-THC S.R.L. cu sediul în Craiova, Strada Vasile Conta, nr. 6, Jud. Dolj, derulează, începând cu data de 12.06.2014, proiectul „ÎNFIINȚAREA UNEI LINII DE PRODUCȚIE LA SC PROJECT-THC SRL, co-finanţat prin bugetul de stat în baza H.G. nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile  realizate de întreprinderile mici și mijlocii, prin Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (OTIMMC) Craiova, în baza contractului de finanţare încheiat cu Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Craiova.

Valoarea  totală a proiectului este de 484.440 lei, din care alocaţia financiară nerambursabilă este de 435.996 lei iar valoarea cotei de finanțare din surse proprii este de 48.444 lei.

Proiectul se implementează în comuna Brabova, sat Rachita de Jos până la data de 1 noiembrie 2014.

Obiectivul proiectului este: Obiectivul general al proiectului constă în creșterea productivității și calității produselor la SC PROJECT-THC SRL și creșterea calității vieții populației din zonă prin construcția unei hale și achiziția unei linii de fabricare elemente din beton pentru construcții.

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Ciuce Alina Maria

Funcţie: Responsabil pentru achiziții

Tel: 0766.725.376, Fax: 0351.442.291; E-mail: office@project-thc.ro

 

Derulare proiect „DEZVOLTAREA PRODUCTIVITĂȚII FIRMEI PRIN ACHIZIȚIA UNEI AUTOUTILITARE LA SC PROJECT-THC SRL

S.C. PROJECT-THC S.R.L. cu sediul în Craiova, Strada Vasile Conta, nr. 6, Jud Dolj, derulează, începând cu data de 26.06.2014, proiectul „DEZVOLTAREA PRODUCTIVITĂȚII FIRMEI PRIN ACHIZIȚIA UNEI AUTOUTILITARE LA SC PROJECT-THC SRL, co-finanţat prin bugetul de stat prin „Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață”, administrat de către Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism prin Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (OTIMMC) Craiova,în baza contractului de finanţare încheiat cu Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Craiova.

Valoarea  totală a proiectului este de 104.744 lei, din care alocația financiară nerambursabilă este de 73.320 lei iar aportul propriu de 31.424 lei.

Proiectul se implementează în comuna Malu Mare, sat Preajba până la data de 1 septembrie 2014.

Obiectivul proiectului este: Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, crearea și menținerea locurilor de muncă și creșterea contribuției pe care societatea o aduce la valoarea productivității pe plan intern.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoana contact: Ciuce Alina Maria

Funcţie: Responsabil pentru achiziții

Tel:0766.725376, Fax:0351.442291, E-mail: romanescucezar@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>