Portofoliu

 

              Societatea comercialã SC PROJECT-THC SRL a fost înființatã în anul 2010, fiind organizatã ca o societate cu rãspundere limitatã.

           Într-un moment în care mulți profesioniști au pãrãsit instituțiile unde lucrau pentru a începe afaceri pe cont propriu, de multe ori în domenii complet diferite de cele în care activaserã pânã atunci, fondatorii SC PROJECT-THC SRL au decis sã-și folosească experiența și profesionalismul în activitatea viitoare, anume aceea de prestare de servicii de dirigenție de șantier și asistență tehnică cât și de consultanță în construcții.

            Societatea SC PROJECT-THC SRL asigurã asistențã tehnicã pentru verificarea lucrãrilor, prin diriginţi de șantier, pentru cele mai reprezentative proiecte cu finanțare europeanã din zona sud-vest Oltenia dar  și de pe restul teritoriului statului. Printre acestea:

             • Centrul Multifuncțional Craiova – Pavilionul Central;

             • Consolidarea, restaurarea și modernizarea Secției de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova;

             • Consolidare și restaurare Palatul Jean Mihail – Muzeul de Artã Craiova;

             • Servicii de dirigenție de șantier pe parcursul derulãrii lucrãrilor de execuție pentru proiectul ,,Amenajare și revitalizare Centrul Istoric din municipiul Craiova”;

             • Servicii de dirigentie de șantier în cadrul proiectului „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgențã Vâlcea”;

             • Execuție, pentru proiectul ”Craiova Water Park” – complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova;

             • Servicii de dirigenție de șantier pe parcursul derulãrii lucrãrilor de execuție pentru proiectul „Amenajare parcare subteranã în zona Teatrului Național”.

          Societatea dispune, încã de la înființare, de un regulament de organizare și funcționare, precum și de un regulament de ordine interioarã bine definite, hotãrârea fermã a conducerii societãții fiind aceea de a atinge și mentine un nivel competitiv al calitãții tuturor serviciilor oferite, astfel încât sã fie satisfãcute la maximum posibil cerințele clienților firmei noastre.

          De-a lungul timpului, aceasta din urmã a dat dovadã de seriozitate și promptitudine în rezolvarea problemelor, prin serviciile de calitate și un personal calificat, fapt ce a determinat recunoasterea la nivel national, acesta fiind unul dintre obiectivele majore ale întregii echipe SC PROJECT-THC SRL.

DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI ECOLOGIC ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA

În prezent, Municipiul Craiova se confruntă cu un nivel ridicat al poluării aerului datorat în principal traficului auto, dar şi activităţilor industriale reprezentate de termocentralele Craiova I şi Craiova II şi a altor activităţi industriale. De asemenea, nivelul de zgomot actual este destul de ridicat. Un alt factor care contribuie la creşterea poluării o reprezintă faptul că îmbrăcămintea asfaltică este deteriorată, intersecţiile nu sunt amenajate corespunzător ducând la ambuteiaje, poluare a aerului şi fonică. De asemenea, nu există spaţii amenajate pentru biciclişti, circulaţia acestora făcându-se pe carosabil, ceea ce implică producerea de accidente şi un disconfort pentru aceştia, ţinând cont de faptul că trebuie să circule printre maşini, respectiv în noxele şi zgomotul produse de acestea.

De asemenea, Municipiul Craiova se confruntă cu o deficienţă majoră în gestionarea locurilor de parcare. Această situaţia se manifestă cu pregnanţă în zonele aglomerate ale oraşului, acolo unde sunt concentrate cea mai mare parte a instituţiilor socio-culturale, administrative, bancare, de învăţământ, a spaţiilor comerciale, zonelor de recreere etc. Prelungirea perioadelor de vârf de trafic din timpul unei zile obişnuite, suprapusă cu deficitul de spaţii de parcare, face ca numărul şi durata ambuteiajelor din centrul municipiului şi zonele imediat adiacente, să crească sensibil.

Totodată, în Municipiul Craiova, începând cu anul 1987, funcţionează o reţea de transport în comun deservită de tramvaie, care face legătura între Fabrica de Autoturisme Ford şi Termocentrala Işalniţa, cu o lungime de 34,4 km, pe două fire de câte 17,2 km. Cu peste 25 de ani de funcţionare, cablurile reţelelor de alimentare în c.a. şi c.c. au fost deseori reparate ca urmare a defectelor de izolaţie cauzate de infiltrarea apei prin mantaua izolantă, cât şi ca urmare a deteriorării, şi chiar a ruperii acestora din cauza intervenţiilor utilajelor la lucrări efectuate în vecinătatea traseelor LES. Există pe aceste cabluri un număr deosebit de mare de manşoane, care reprezintă puncte slabe în funcţionare.

Izolaţia cablurilor este îmbătrânită şi poate genera accidente, dar şi poluarea solului, ţinând cont de faptul că aceste cabluri sunt vechi, confecţionate din plumb şi protejate într-un înveliş ceramic.

Soluţiile de preluare prin punţi de egalizare a sectoarelor ce nu mai pot fi alimentate direct au general pierderi de tensiune, putere şi energie făcând tot mai dificilă alimentarea şi funcţionarea tramvaielor.

Linia aeriană de contact, aflată în funcţiune de circa 25 de ani, a atins un nivel ridicat de degradare, cu o uzură medie a firului de contact mai mare de 50%, în zona ELECTROPUTERE până la circa 80%, ajungând până la clemele fixatoarelor. Pe tot traseul se manifestă, în diferite grade, uzura clemelor fixatoare. Suplimentar degradării cauzate de exploatare, linia de contact a mai suferit şi circa 20-30 defecte accidentale, ruperi provocate de cauze exterioare, respectiv incidente provocate de utilaje cu gabarite mari, aflate în regim de trafic.

REABILITAREA, EXTINDEREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORĂȘENESC BUMBEŞTI JIU

 

                Obiectivul proiectului il constituie îmbunătățirea calitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala de urgenta din  Orasul Bumbesti Jiu, pentru asigurarea accesului cetatenilor la servicii de sanatate de calitate. 

                 Contributia proiectului la acest deziderat se va concretiza printr-o serie de masuri care vor avea ca scop:

-transformarea societăţii actuale din oraşul Bumbeşti Jiu intr-o societate mai sigura si mai sănătoasă, care va sigura fiecărui subgrup al populaţiei si fiecărui individ in parte un înalt nivel de protecţie a sănătăţii, precum si oportunităţi (şanse) egale de a accesa serviciile medicale;

-crearea unui sistem de sănătate in oraşul Bumbeşti Jiu mai orientat pe prevenirea bolilor care sa fie capabil sa ofere populaţiei serviciile necesare pentru menţinerea si dobândirea unei mai bune stări de sănătate care sa fie capabil sa reacţioneze prompt si rapid la ameninţările si provocările din domeniul sănătăţii si sa furnizeze decidenţilor informaţiile si datele necesare pentru decizii strategice;

-conştientizarea de către individ si comunitatea din oraşul Bumbeşti Jiu cu privire la rolurile si responsabilităţile pe care le au, modificare comportamentului individual in ceea ce priveşte profilaxia primara, secundara si terţiara a bolilor, implicarea in procesul de luare a deciziilor la nivel judeţean;

-transformarea infrastructurii de sanatate de urgenta existente in vederea conformarii la standardele europene in domeniu;

-asigurarea egalitatii de sanse a pacientilor din punctul de vedere al investigarii, stabilirii diagnosticului si efectuarii tratamentului definitiv prin aplicarea de protocoale si conduite bazate pe dovezi stiintifice acceptate la nivel national sau international;

               Prin proiect se vor realiza:

-Reabilitarea extinderea, modernizarea si echiparea ambulatoriului Integrat al spitalului Orasenesc Bumbesti Jiu;

-Imbunătăţirea calităţii serviciilor medicale oferite in cadrul ambulatoriului. Acest obiectiv va fi atins prin eficientizarea fluxurilor sanitare specifice ca urmare a asigurării unor condiţii termice, de ventilaţie, sanitare, de circulaţie si evacuare, corespunzătoare activităţilor medicale;

-Creşterea gradului de confort al pacienţilor atât in perioadele caniculare, cat si in cazul unor temperaturi exterioare scăzute;

-Mărirea gradului de igiena si a controlului microbian prin asigurarea unei termoizolaţii si ventilaţii eficientei;

-Creşterea gradului de protecţie la incendii;

-Asigurarea accesibilitătii persoanelor cu handicap prin crearea de facilităţi si respectarea exigentelor specifice persoanelor cu disabilităţi;

-Optimizarea cheltuielilor cu utilităţile ca urmare a scaderii consumurilor de energie electrica si termica, si reducerea substantiala a cheltuielilor reparaţiile si intretinerea curenta a ambulatoriului;

-Respectarea normativelor in vigoare privind siguranţa in exploatare, conservarea energiei, securitatea la incendii si egalitatea de şanse.

              Conform Proiectului  “Reabilitarea, extinderea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Orăşenesc Bumbeşti – Jiu” cuprinde lucrări de modernizare a cabinetelor medicale din cadrul ambulatoriului integrat şi anume:

      – cabinetul de medicină internă

      -cabinetul de neurologie şi recuperare neurologică

      -cabinetul de chirurgie generală

      -cabinetul de obstetrică – ginecologie

      -cabinetul de pediatrie

      -cabinetul de imagistică medicală

      -laborator de analize

      -prin lucrări de recompartimentare, zugrăvire interioară şi exterioară, înlocuirea tâmplăriei cu tâmplărie din PVC şi aluminiu cu geam termopan, reabilitarea termică, extinderea construcţiei existente pentru un cabinet de neurologie şi recuperare neurologică, alăturat spitalului, refacerea acoperişului clădirii, dotarea acestor cabinete cu echipamente şi aparatură  modernă, mobilier specific precum şi realizarea noilor branşamente la reţelele de utilităţi.

               Executia lucrarilor se face sub functionare, fara  intreruperea activitatii medicale din spital.

SISTEM DE PRELUARE ŞI PRELUCRARE REZIDUURI DE LA NAVE ŞI INTERVENŢIE ÎN CAZ DE POLUARE PE SECTORUL DUNĂRII ADMINISTRAT DE CĂTRE COMPANIA NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE S.A. GIURGIU

 

            Obiectivul general al proiectului il reprezinta diminuarea impactului negativ asupra mediului cauzat de activităţile de transport fluvial şi răspunsul la necesităţile urgente deja identificate pentru protecţia fluviului Dunărea prin îmbunătăţirea sistemului preluare şi prelucrare reziduuri de la nave şi intervenţie în caz de poluare pe sectorul Dunării administrat de către Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A Giurgiu, porturi ce fac parte din Reţeaua Trans-Europeana de Transport.

Principalele lucrări ce vor fi realizate în cadrul proiectului:

                       LUCRĂRI PROIECTATE PORTUL DR. TR. SEVERIN

                Lucrări hidrotehnice

Lucrările hidrotehnice necesare pentru realizarea investiţiei în portul Dr. Tr. Severin:

                A)  »Amenajarea platformei pentru depozitarea deşeurilor solide si pentru amplasarea statiilor de tratare a reziduurilor .

Platforma pentru depozitarea deşeurilor solide şi pentru amplasarea stațiilor de tratare a reziduurilor este amplasata în cadrul platformei portuare existente, în amonte de terminalul de produse petroliere.

                B ) » Dragaje in zona acostarii

                Având în vedere configuratia malului şi depunerile din zona acostării la mal a navelor colectoare este necesară realizarea dragajelor conform profilelor transversale.

                C) »  Ancastrament

                   Ancastramentul destinat rezemării pasarelei este prevăzut la nivelul platformei de depozitare, aproximativ pe centrul laturii sudice. Acesta are lungimea de 3.50 m, înălțimea de 1.20 m, lățimea tălpii de 1.65 m şi este  realizat din beton armat clasa C35/45.

                Utilități

                a) Racord la rețeaua de alimentare cu apă

            Alimentarea cu apă rece se va face printr-o conductă de branșament din conducta de apă potabilă existentă pe amplasament în nordul clădirii PSI existente. Pe conducta de branșament se va executa un cămin de vane din beton sau zidărie de cărămidă.

                b) Canalizarea apelor epurate

                Evacuarea apelor curate, rezultate de la stația de epurare, se va face prin furtun la o gură de descărcare amenajată la nord de amplasamentul stației de epurare.

                c) Canalizarea apelor pluviale

Colectarea apelor pluviale de pe platforma de depozitare a deșeurilor menajere ţi platforma stației de epurare, se va face printr-o rigolă alcătuită din elemente prefabricate din beton, în lungime totală de 2x15m,cu panta continua de 0,5% spre căminul dintre cele două tronsoane.

                d) Instalații electrice

              Din tabloul general de joasa tensiune al postului de transformare alăturat existent dintr-o rezervă 3P-160A se constituie un branșament de joasă tensiune la tabloul TDInc al incintei realizat astfel:

- Cablu trifazic cu conductori de cupru de secțiune CYY3x50+25mmp dimensionat la căderea de tensiune și la lungimea de scurtcircuit protejat.

- Canalizația de protecție cu tuburi PVC-U-110mm încastrate în beton slab B75-100.

- Cămine de tragere prefabricate la schimbarea de direcție şi la accesul la tablourile de distribuție  obiective.

                        LUCRĂRI PROIECTATE PORTUL GIURGIU

               Lucrări de amenajare platformă

              Lucrările necesare pentru realizarea investiției în portul Giurgiu sunt reprezentate de amenajarea unei platforme pentru depozitarea deşeurilor solide. Deşeurile menajere de la bordul navelor se colectează în saci de plastic, aceștia fiind depozitați în containere metalice pe platforma de gunoi menajer din cadrul staţiilor de recepţie portuară. De aici, gunoiul menajer va fi evacuat la rampa de gunoi a localității. Platforma pentru depozitarea deşeurilor solide este poziţionată În spatele Gării Fluviale, în prelungirea platformei existente de depozitare a containerelor pentru deşeuri solide, paralelă cu drumul existent. Platforma pentru depozitarea deşeurilor este formată din platforma existenta şi platforma proiectată. Platforma existentă va fi utilizată ca spaţiu de manevre auto, iar platforma proiectată va fi utilizată pentru amplasarea a 5 containere de gunoi menajer.

                 Utilități

                  a) Racord la rețeaua de alimentare cu apă

                  Alimentarea cu apă rece se va face printr-o conductă de branșament din conducta publică de apă potabilă pozată paralel cu amplasamentul platformei proiectate.

                  b) Canalizarea apelor pluviale

                Colectarea apelor pluviale de pe platforma de depozitare a deșeurilor menajere se va face printr-o rigolă alcătuită din elemente prefabricate din beton, în lungime totala de 10m, cu pantă continua de 0,5% spre vărsare.

                  c) Instalații electrice

              Din tabloul distribuție de joasa tensiune al Gării Fluviale alăturat existent dintr-o rezerva 3P-40A se constituie un branșament de joasă tensiune la tabloul T.IL al incintei realizat astfel:

- Cablu trifazic cu conductori de cupru de secțiune CYY 4x10mmp dimensionat la căderea de tensiune şi   la lungimea de scurtcircuit protejat.

- Canalizația de protecție cu tuburi PVC-U-110mm încastrate în beton slab B75-100.

- Cămine de tragere prefabricate la schimbarea de direcție şi la accesul la tablourile de distribuție obiective.

                    Iuminatul perimetral al incintei se va realiza din 4 stâlpi metalici cu înălțimea de 10m echipați cu corpuri de iluminat stradale cu lămpi cu vapori de sodiu 250W.

 

                LUCRĂRI PROIECTATE PORTUL CĂLĂRAŞI

 

               Lucrări hidrotehnice

               Lucrările hidrotehnice necesare pentru realizarea investiţiei în portul CăIăraşi sunt urmatoarele:

                A)  »  Amenajarea platformei pentru depozitarea deşeurilor solide si pentru amplasarea statiilor de tratare a reziduurilor

              Platforma pentru depozitarea deşeurilor solide si pentru amplasarea statiilor de tratare a reziduurilor este amplasata pe malul stâng al braţului Borcea, la circa 50 m in aval fata de debusarea canalului Siderurgic in bratul Borcea.

            Având în vedere denivelările terenului, se va degaja zona platformei de deşeurile provenite din demolări, se va decapa stratul vegetal pe o grosime de 30 cm se se va realiza o umplutura pentru egalizarea platformei.

                B)»   Ancastrament

              Ancastramentul destinat rezemării pasarelei este prevazut la nivelul platformei de depozitare. Acesta are lungimea de 3.50 m, înălțimea de 1.20 m, latimea talpii de 1.95 m si este din realizat din beton armat clasa C35/45.

                 Utilitati

                 a) Racord la rețeaua de alimentare cu apă

             Alimentarea cu apă rece se va face printr-o conducta de aducțiune, din conducta de alimentare cu apa potabila a stației de sortare a agregatelor situate în partea de nord a amplasamentului stației de epurare. Pe conducta de aducțiune se va executa un cămin de vane din beton sau zidărie de cărămidă.

                  b) Canalizarea apelor epurate

                 Evacuarea apelor curate, rezultate de la stația de epurare, se va face prin furtun la o gura de descarcare amenajata la cheu. Gura va fi alcătuită dintr-un cămin de canalizare C2 şi o conductă de evacuare din țeavă PVC. Evacuarea se va realiza pe taluzul pereat existent.

                   c) Canalizarea apelor pluviale

                  Colectarea apelor pluviale de pe platforma de depozitare a deșeurilor menajere şi platforma stației de epurare,se va face printr-o rigolă alcătuită din elemente prefabricate din beton, în lungime totala de 2x14m,cu panta continua de 0,5% spre căminul dintre cele doua tronsoane.

                   d) Instalații electrice

                  Din tabloul general de joasa tensiune al postului de transformare alaturat existent dintr-o rezerva 3P-160A se constituie un branșament de joasa tensiune la tabloul TDlnc al incintei realizat astfel:

- Cablu trifazic cu conductori de cupru de secțiune CYY3x95+50mmp dimensionat la căderea de tensiune şi la lungimea de scurtcircuit protejat.

- Canalizația de protecție.

- Cămine de tragere prefabricate la schimbarea de direcție şi la accesul la tablourile de distribuție  obiective.

                    lIuminatul perimetral al incintei se va realiza din 6 stalpi metalici cu înălțimea de 10m echipați cu corpuri de iluminat stradale cu lămpi cu vapori de sodiu 250W.

 

                LUCRĂRI PROIECTATE PORTUL CERNAVODA

                Lucrări hidrotehnice

                Lucrările hidrotehnice necesare pentru realizarea investiţiei în portul Cernavoda sunt urmatoarele:

                 A)      »  Amenajarea platformei pentru depozitarea deşeurilor solide si pentru amplasarea statiilor de tratare a reziduurilor

Platforma pentru depozitarea deşeurilor solide si pentru amplasarea statiilor de tratare a reziduurilor este amplasata in cadrul platformei portuare existente, la circa 100 m amonte de molul de dirijare al bazinului.

Inainte de executarea platformei se va spala platforma existenta cu jet de apa sub presiune, se vor curata rosturile existente si se vor umple cu mastic bituminos. Pe platforma existenta se vor realiza rosturi de contractie, la marginea platformei proiectate.

                B)       »  Ancastrament

Ancastramentul destinat rezemarii pasarelei este prevazut la nivelul platformei de depozitare, la circa 7 m de latura nordica a platformei proiectate.

 

                Utilități

                 a)  Racord la reteaua de alimentare cu apa

                 Alimentarea cu apa rece se va face printr-o conducta de bransament din caminul de vane existent la limita incintei.

                 b) Canalizarea apelor epurate

                 Evacuarea apelor curate, rezultate de la statia de epurare, se va face prin furtun la o gura de descarcare amenajata la cheu. Gura va fi alcatuita dintr-un camin de canalizare si o conducta de evacuare din teava PVC.

                 c) Canalizarea apelor pluviale

                Colectarea apelor pluviale de pe platforma de depozitare a deseuri lor menajere si platforma statiei de epurare,se va face printr-o rigola alcatuita din elemente prefabricate din beton, in lungime totala de 2x26m,cu panta continua de 0,5% spre varsare.

                 d) Instalații electrice

               Din tabloul general de joasa tensiune al postului de transformare alaturat existent dintr-o rezerva 3P-160A se constituie un bransament de joasa tensiune la tabloul TDlnc al incintei realizat astfel:

- Cablu trifazic cu conductori de cupru de sectiune CYY3x50+25mmp dimensionat la caderea de tensiune si la lungimea de scurtcircuit protejat.

- Canalizatia de protectie cu tuburi PVC-U-110mm incastrate in beton slab B75-100.

- Camine de tragere prefabricate la schimbarea de directie si la accesul la tablourile de distributie  obiective.

 

 

CAMPUS ŞCOLAR ORAŞ BECHET

  Beneficiar: UAT Oraş Bechet; Constructor: SC SCADT SA SLATINA; Diriginte: SC PROJECT-THC SRL

            Necesitatea şi oportunitatea acestei investiţii decurge din procesul de modernizare a învăţământului, din necesitatea de a fi asigurată o bază modernă şcolară pentru desfăşurarea procesului de învăţământ, o bază materială – 10 garsoniere – pentru stabilitate a cadrelor didactice, în mediul rural. Terenul pe care se va amenaja componenta standard a campusului va fi de cca. 15.000 mp. În această suprafaţă va fi inclus şi un teren de recreaţie de cca. 800 mp.

            În incinta campusului se vor prevedea cinci locuri de parcare pentru autoturisme şi un loc pentru un microbuz şcolar.

            Utilităţile tehnico-edilitare vor fi asigurate  la o distanţă de 5m faţă de obiectiv, urmând ca la adaptarea la teren să fie definitivate toate reţelele şi racordurile, inclusiv la drumul comunal sau orăşenesc.

             În momentul actual, în cadrul programului de reabilitare a unităților de învățământ se propune crearea unui campus școlar în incinta liceului Bechet , str. A.I. Cuza, nr.33.

             Profilul activităţii şcolare va fi de gimnaziu, liceu şi Şcoală de Arte şi Meserii – profil industrie alimentară şi textile.

           Unitatea școlară are un număr de 783 elevi, 56 cadre didactice și 6 personal auxiliar, care își desfășoară actualmente activitatea în următoarele clădiri existente sau în curs de execuție, după cum urmează:

- cabina poartă cu regim de înălțime P;

- şcoală 8 săli de clasă cu regim de înălțime P+1;

- şcoală 4 săli de clasă cu regim de înălțime P;

- sală gimnastică cu regim de înălțime parter;

- sală de sport cu regim de înălțime P şi parțial etaj- construcție aflata în stadiu de execuție;

- grupuri sanitare uscate cu regim de înălțime parter;

            În scopul creșterii calității atât la nivelul de pregătire a materiilor de cultură generală, cât şi de activitate sportivă, este necesară reabilitarea construcțiilor existente și realizarea unor  construcții noi, care să asigure o bună desfășurare a activității școlare în fazele: gimnaziu, liceu și scoală de arte şi meserii.

        Pentru a realiza acest deziderat este imperios necesară intervenția le clădirile existente, demolarea unor clădiri care nu mai corespund din punct de vedere funcțional şi al siguranței în exploatare  şi executarea unor clădiri noi, după cum urmează:

-reabilitarea şi consolidarea școlii cu 8 clase existentă care este realizată cu regim de înălțime P+1;

-reabilitarea şi consolidarea școlii cu 4 clase existentă care este realizată cu regim de înălțime P;

-sală de gimnastică – necesită lucrări de reparații curente și înlocuire a racordurilor de canalizare și încălzire;

-cabina poartă care a avut un rol provizoriu se va demola, urmând a se construi una nouă care să corespundă cerinţelor de siguranță în exploatare;

-grupurile sanitare uscate se vor demola;

-magaziile de lemne şi șoproanele existente se vor demola după construirea clădirilor noi;

-se vor reabilita terenurile de sport existente;

-teren tenis de camp;

-teren baschet- handbal;

-teren minifotbal,

- se va înlocui complet împrejmuirea incintei campusului școlar.

           Clădirile noi propuse, care vor completa activitatea la nivelul funcțiunilor cerute de un campus școlar sunt următoarele:

-Şcoală cu 10 săli de clasă – corp de clădire nou propus a se realiza cu regim de înălțime P+2;

-Atelier  propus a se realiza cu regim da înălțime P;

-Cămin internat pentru 100 elevi, propus a se realiza cu regim de înălțime P+1;

-Garsoniere pentru profesorii navetiști – propus a se realiza cu regim de înălțime P+1;

-Cantină pentru 100 de elevi şi club-propus a se realiza cu regim de înălțime P+1;

CONSTRUCȚIE DRUM CENTURĂ ȘI STRĂZI LOCALE ÎN VEDEREA FLUIDIZĂRII TRAFICULUI TRANSFRONTALIER ÎN ORAȘUL BECHET, ROMÂNIA (PT+EX – CENTURA OCOLITOARE + BULEVARDE ORAȘ BECHET, JUD. DOLJ)

 Beneficiar: Primăria oraşului Bechet; Constructor: Asocierea S.C. SECOL – S.C. BAICONS IMPEX SRL; Diriginte: SC PROJECT-THC SRL

 

            Drumul național DN 55, asigură legătura între orașul reședință de județ Craiova, centru cultural și universitar, cu partea de sud a zonei, respectiv pe malul bulgăresc, cu orașul Oreahovo (Bulgaria). DN 55 are originea (km 0+000) în centrul orașului Craiova și se desprinde din DN6 (hotel Jiu, intersecție b-dul N. Titulescu cu Calea București) parcurge cca. 5 km pe teritoriul orașului Craiova și apoi străbate teritoriul localităților Malu Mare, Secui, Bratovoiești, Rojiște, Dobrotești, Sadova, Piscu Sadovei, Bechet, Port Bechet, pe o lungime de 71,105 km.

            Drumul asigură tranzitul auto pe axa vest – est cu trecere prin Bulgaria spre Grecia și Turcia în scopuri turistice cât și economice.

            Drumul național DN55 se desfășoară pe direcția N-S fiind situat în partea de sud a țării în stânga râului Jiu, amplasat în interfluviul Jiu – Olt, (o parte în Câmpia Romanați) Câmpia Olteniei.

Traseul drumului străbate teritoriul orașului Craiova, 15 localități, intră în orașul Bechet unde se intersectează cu DN 55A Bechet – Calafat și cu DN54A Bechet – Corabia.

            Obiectivele studiate (construire centură de drum și modernizarea bulevardurilor Independenței și Tudor Vladimirescu) se află in orașul port Bechet din județul Dolj (Romania).

            Fluviul Dunărea (linie de frontieră) desparte orașul Bechet (Romania) de orașul port Oreahovo din districtul Vratsa (Bulgaria).

            Străzile propuse a se moderniza sunt străzi de categoria a III-a, având partea carosabilă de 7.00 m – 9.00 m și trotuare de 1.50 m – 2.00 m.

            Lungimea străzilor propuse a se moderniza este de 2 906.90 m. Se vor asfalta pe o lungime de 20 m străzile laterale.

            Pe toată lungimea traseului, acolo unde curbele nu se pot amenaja conform normativelor în vigoare (STAS 10144 – 4/91), deoarece distanța dintre proprietățile private nu permite acest lucru se vor amenaja curbe cu raze mici.

            Amenajarea intersecțiilor cu drumul național DN 55 s-a făcut cu pene de viraj cu lățimea de 4.00 m și lungimea de 35.00 m, conform Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumurile publice.

          Pentru fluidizarea traficului la intersecția drumului de centura cu DN 54A s-a propus un sens giratoriu cu raza exterioara de 15.00 m, având calea inelara de 7.00 m lățime. Supralărgirea la interior este de 2.00 m. Separarea sensurilor de mers pe cele patru ramuri se va face prin insule separatoare. Razele de racordare dintre DN 54A și centura Bechet sunt de 25.00 m. Lățimea benzilor de circulație va fi 3.50 m.

           Intersecțiile cu drumurile laterale au fost amenajate cu racordări circulare, cu raze ale arcelor de cerc suficient de mari pentru o încadrare confortabilă și se vor amenaja pe o lungime de 30 m având aceeași componentă ca cea a drumului în cale curentă fără șanțuri. Pe zona acestor intersecții se află amplasate și podețele tubulare noi ce asigură continuitatea sistemului de colectare și evacuare a apelor.

              Colectare și evacuarea apelor se va face printr-un sistem de șanțuri betonate, rigole carosabile și podețe tubulare.

              Traversarea peste canalul de desecare se va face printr-un pod, în zona acestuia, corectându-se traseul canalului și realizându-se protecția cu beton a acestuia.

              Drumurile laterale se vor amenaja pe lungimea de 20 m cu același sistem rutier proiectat în cale curentă.

              Intersecțiile cu străzile laterale au fost amenajate cu racordări circulare, cu raze de cerc de diverse mărimi, funcție de situația existentă.

             Podul nou proiectat asigură scurgerea neîmpiedicată a apelor pe canalul de desecare. În acest sens s-a proiectat un pod din beton armat cu lungimea totală de 12,40 m respectiv lumina între fețele culeelor de 6,00 m. Suprastructura podului proiectat asigură o parte carosabila de 7,80m și două trotuare de 1,05m lățime. Trotuarele vor avea lățimea de 1m și vor fi amplasate pe ultimii 643m ai traseului, pe ambele părți ale carosabilului cât și pe zonele de racordare circulară cu drumurile laterale, asigurând astfel siguranța traficului pietonal.

            Pentru racordarea cu terasamentul s-au prevăzut câte doua ziduri întoarse la fiecare culee. Atât pe zona podului cât și amonte și aval pe zona afectată de lucrări s-a prevăzut protecția albiei și a taluzelor cu un strat de beton.

               Rezemarea suprastructurii este directă pe infrastructură și conlucrează prin intermediul unor ancore din bare de armătură.

REORGANIZAREA ȘI AMENAJAREA SPAȚIULUI PUBLIC CENTRAL DIN MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

 Beneficiar: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea; Constructor: SC  Geotechnical Expert SRL; Diriginte: SC PROJECT-THC SRL

 

               Obiectivul a cărui comportare se va monitoriza este amplasat în zona centrală a Municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea. Terenul aparține în întregime domeniului public al Municipiului Râmnicu Vâlcea și are o suprafață de aproximativ 17141mp. Beneficiarul dorește modernizarea spațiului public central al municipiului precum și construirea unei parcări subterane pe două niveluri și a unui pasaj pietonal subteran pe sub intersecția Bd. Regina Maria cu str. Calea lui Traian.

            Parcarea subterană, pe două niveluri, va avea un număr de 192 locuri de parcare pentru mașini, 8 pentru motociclete iar la nivelul terenului va fi amenajată o parcare pentru taxiuri cu 20 de locuri.

           Funcțiunea construcțiilor propuse este cea de spațiu public, parcare publică și pasaj pietonal. Piața publică are laturile lungi de 630×672.5 și este racordată la împrejurimi cu gardene, scări și rampe. La nivelul parterului singurele construcții sunt accesele pietonale în parcare și pasaj și accesul auto în parcare.

            Parcarea are un singur acces rutier cu două benzi, una pe sens, plus un trotuar pietonal de protecție pe lângă rampă. Accesul pietonal în parcare de la nivelul terenului se mai face și printr-un corp cu scară și lift. Accesele în pasaj sunt neacoperite. Accesul dinspre piața publică se face pe o scară și un escalator. Accesul din direcția nord-vest se face printr-o scară. Accesul din direcția sud-vest se face printr-o scară și un escalator. Există, de asemenea, 3 lifturi de acces de la nivelul parterului.

 REABILITARE GRUPUL ȘCOLAR ICM ,,GEORGE BIBESCU” CA ȘCOALĂ DE ARTE ȘI MESERII

 Beneficiar: Grupul Școlar ICM ,,George Bibescu”; Constructor: SC SCADT SA SLATINA; Diriginte: SC PROJECT-THC SRL

 

           Ca urmare a strategiei de dezvoltare a învățământului pentru formarea de tineri educați încă din învățământul mediu, s-a propus dezvoltarea unor școli de arte și meserii și reabilitarea altora existente. Deoarece Grupul Școlar ICM ,,George Bibescu” are o tradiție de școală cu specific auto, s-a propus reabilitarea ei prin dotarea cu toate spațiile necesare acestui tip de învățământ.

           În urma studiilor efectuate la nivel național, școlile de arte și meserii trebuie dotate cu ateliere-școală, internat pentru 100 elevi din alte zone decât localitatea de reședință, garsoniere pentru profesorii navetiști și cantină și club pentru aceștia.

               Prin urmare, în cadrul lucrării de față, au fost propuse următoarele:

               Reparații corp școală

- realizare audit energetic pentru termosistem

- modernizare grupuri sanitare

- înlocuire pardoseli din parchet lamelar deteriorate, cu parchet laminat de trafic intens

- înlocuire pardoseli gresie holuri cu pardoseli PVC trafic intens

- zugrăveli și vopsitorii

                Reparații corp sală sport

- realizare audit energetic pentru termosistem

- modernizare grup sanitar și vestiare

- înlocuire pardoseală din lemn sală sport deteriorată cu pardoseală sintetică specializată

- înlocuire tâmplărie exterioară din lemn cu tâmplărie PVC cu geam termopan

                Corp internat elevi 100 locuri

Se propune o clădire cu 50 camere de câte două paturi, cu grup sanitar la fiecare cameră, distribuite pe trei nivele și funcțiuni adiacente astfel: parter, hol și scară acces, 15 camere de două paturi, cu grup sanitar, 1 cameră cu două paturi pentru persoane cu handicap, dotată cu grup sanitar adecvat, 1 spațiu pentru activități comune, o spălătorie-călcătorie, etaj 1, hol și scară acces, 17 camere de 2 paturi, cu grup sanitar.

               Corp garsoniere profesori 10 locuri

Se propune o clădire cu 10 garsoniere pentru profesori, distribuite pe trei nivele, alipită corpului internat, astfel încât scara de acces a corpului garsoniere să fie folosită ca a doua scară de evacuare pentru corpul internat.

               Corp cantină și club

Se propune o clădire cu 3 nivele – subsol parțial, parter, etaj parțial, cu următoarele funcțiuni pe nivele: subsol, scară acces, lift marfă, depozit frig, depozit băcănie, depozit legume, parter, 2 scări acces, grup sanitar elevi pe sexe, sală de mese pentru 100 de locuri, bucătarie cu linie autoservire, depozit băuturi, bucătărie rece, bucătar-șef, spălător vase și veselă, spălător ouă, preparare carne, preparare legume, vestiar bărbați murdar-curat, dotat cu duș și grup sanitar, vestiar femei murdar-curat, dotat cu duș și grup sanitar, zonă recepție cu lift marfă, depozit de zi, spațiu deșeuri menajere, etaj 1, 2 scări acces, sală multifuncțională, terasă circulabilă.

               Corp ateliere

Se propune o clădire cu următoarele funcțiuni: parter, hol și scară acces, ateliere auto dotat cu elevatoare, atelier auto, magazie materiale, laborator instalații electrice, laborator Diesel, vestiar fete dotat cu dușuri, vestiar băieți dotat cu dușuri, etaj 1, hol și scară acces, 4 săli de curs, cameră instructori auto, grup sanitar pe sexe; se propune o pasarelă peste atelierul pe două nivele dotat cu elevatoare, pentru accesul la cea de-a doua scară de evacuare de la corpul cantină și pentru o mai bună vizionare a lecțiilor de reparații auto.

Amenajare teren sport nou în curte, pentru minifotbal, handbal, volei, baschet, tenis de câmp, cu dimensiuni 45m x 20m, acoperit cu beton asfaltic.

              Alei carosabile, pietonale și spații verzi

Prin amplasarea noilor construcții, se propun alei carosabile de incintă din beton pentru acces la corpul ateliere, corp cantină și corp internat și de asemenea, alei pietonale din dale de beton pentru circulație între aceste corpuri. Se vor realiza cât mai multe spații verzi în zonele neacoperite de alei carosabile, pietonale sau teren sport.

             Împrejmuire

Se va repara și înălța împrejmuirea de jur-împrejurul incinte, de la 1,50 m la 2,50 m.

 

CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ D+P+E+M

 Beneficiar: SC STEFANELEN SRL; Constructor: SC CORINT GRUP SRL; Diriginte: SC PROJECT-THC SRL

Amplasamentul studiat de află în intravilanul municipiului Craiova, având ca vecinătăți:

- la nord-vest – centura de nord

- la sud – proprietate Brabete Florin

- la est – drum de acces DE 18

Prin proiectul de față se propune construirea unei pensiuni turistice, cu regim de înălțime D+P+E+M, cu unități de cazare pe etaj și mansardă, recepție și sala de mese la parter, spații tehnice și bucătărie la demisol. Hotelul va avea 10 unități de cazare și va cuprinde spațiile necesare desfășurării activității specifice pensiunilor. Pensiunea va cuprinde următoarele destinații pe nivele:

- demisol: centrală termică, grupuri sanitare, hol + casa scării, spălătorie, 2 vestiare, hol, depozitare, bucătărie rece, oficiu, spațiu veselă, bucătărie caldă, preparări, oficiu + casa scării. Demisolul cuprinde spații tehnice, spații pentru bucătărie (vestiare cu grupuri sanitare pentru angajați, nod de circulație secundar cu acces separat, grupuri sanitare pentru clienții de la parter, spălătorie-călcătorie).

- parter: sală de mese, oficiu + casa scării, hol + casa scării, cameră pd cu baie, 2 birouri , grup sanitar, cameră de zi, hol recepție. Parterul cuprinde următoarele funcțiuni: zona recepție cu acces clienți dinspre nord, camera de zi, sala de mese, grupuri sanitare pe sexe, birouri, camera pentru cazarea persoanelor cu dizabilități și scara acces pentru etaje.

- etaj și mansardă: casa scării, depozitare, hol, 5 camere cu baie și logie. Etajul 1 și mansarda cuprind fiecare câte 5 unități de cazare, fiecare cu camera de două locuri și grup sanitar.

Numărul total al unităților de cazare este de 10. Fiecare unitate de cazare este prevăzută cu hol acces și grup sanitar propriu.

La exterior se vor construi alei pietonale din dale, atât pentru circulațiile auto cât și pentru cele pietonale, iar spațiile rămase se vor amenaja prin plantare cu vegetație și gazon.

 

AMENAJARE SALĂ CONFERINȚE CU PROIECȚIE MULTIMEDIA

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului CraiovaConstructor: ANIVA CONSULT TECHNOLOGY; Diriginte: SC PROJECT-THC SRL

                  Lucrările ce fac obiectul prezentului proiect sunt lucrări de arhitectură și instalații, ce au fost executate în contextul integrării acestora în proiectul inițial: Centrul Multifuncțional Craiova.

                         Sala de conferințe cu proiecție multimedia, cu o capacitate de 69 de locuri, este deservită de o cabină de proiecție, amplasată spre exteriorul clădirii, la care accesul se realizează prin intermediul a două sas-uri, din sala de conferințe. Sala este deservită de grupurile sanitare existente pe nivelul etajului 1.

                          Accesul din exterior pentru sala de conferințe cu proiecție multimedia se poate realiza la nivelul parterului prin accesul publicului, situat între axele 1-20, sub sală, iar apoi spre etajul 1, prin celor două scări libere, amplasate între axele 19-20 și 1-2 și prin lifturile panoramice situate între axele 16-17 și 4-5, accesul în sală realizându-se din holul amplasat între cele două scări de acces din parter, prin două uși situate dreapta, stânga ecranului.

                        Prin amenajarea sălii de conferințe cu proiecție multimedia, cu o capacitate mult sub 150 de locuri, într-o zonă destinată inițial expunerii, nu se afectează funcțiunea inițială din zonele adiacente și nu se modifică măsurile de securitate la incendiu prevăzute prin proiectul inițial.

                             Suprafața desfășurată a zonei de intervenție este de 120 mp. Înălțimea etajului 1 este de 4,50 m. Înălțimea liberă sub placă, de la șapa turnată, este de 4,30 m, înălțimea sub grinzile de beton radiale și sub grinda mediană, fiind de 3,40 m, iar înălțimea sub grinda din inelul exterior, este de 3,05m.

                              Lucările de amenajare nu implică intervenții structurale, neafectând lucrările de structură executate, conform expertizei tehnice privind influența asupra structurii a lucrărilor de amenajare a sălii de conferințe cu proiecție multimedia și nu afectează lucrările de amenajare ale celorlalte spații ale etajului 1.

 

 REABILITARE CENTRU ISTORIC, FORTIFICAȚIE DE TIP VAUBAN – ALBA IULIA , CĂI DE ACCES, ILUMINAT ŞI MOBILIER URBAN SPECIFIC. ZONA INTERIOARĂ

Beneficiar: Municipiul Alba Iulia; Constructor: SC CORINT GRUP SRL; Diriginte: SC PROJECT-THC SRL

 

             Situl Fortificaţiei de tip Vauban din Municipiul Alba Iulia este rezultatul unei evoluţii urbanistice derulată pe parcursul a aproximativ două milenii, având la bază Castrul Roman, Fortificaţia Medievală din sec. al XVII-lea şi Fortificaţia din sec. al XVIII-lea – Fortificaţia de tip vauban. Evoluţia acestor fortificaţii cu caracter defensiv militar s-a cristalizat în jurul unui spaţiu central sau a unui ansamblu construit cu curţi interioare prin suprapuneri de construcţii care au reflectat necesităţile economico-sociale ale fiecărei epoci. Situl Cetăţii are o importanţă majoră deoarece: -Marchează în timp şi spaţiu nucleul dezvoltării urbanistice a localităţii; -Simbol al Unirii de la anul 1600 şi 1918; -Este una dintre fortificaţiile importante de tip Vauban care au existat pe teritoriul actual al României; -Este Fortificaţia de tip Vauban cu cele mai decorate perti din Europa; -Există monumente istorice, trasee culturale puse deja în valoare în urma unui efort susţinut din ultimele 3 decenii.

           Situl Cetății, ce datează de peste 2000 de ani, este situat în zona central vestică a Mun. Alba Iulia întinzându-se pe o suprafață de aprox. 100 ha, amplasat pe o terasă intermediară a râului Mureș, dominat în prezent de către fortificația de tip Vauban edificată peste fortificațiile anterioare. Fortificația de tip Vauban, de concepție circular concentrică este alcătuită din două rânduri de elemente fortificate (Bastioane, Contragarzi, Raveline, Curtine) cuprinzând între ele o zonă de șanț – toate aceste elemente defensive apărau zona interioară a fortificației aproximativ 35 ha.

                În prezent, aceasta are o funcțiune multiplă, în care intră: culte, învățământ universitar, muzeală, sănătate, turism cultural.

              Situl cetății este important prin faptul că marchează în timp și spațiu nucleul dezvoltării urbanistice a localității fiind un simbol al Unirii de la anul 1600 și 1918;este una din fortificațiile importante de tip Vauban care au existat pe teritoriul actual al României și fortificația de tip Vauban cea mai decorată din Europa.

             Astfel, raportat la importanța sitului istoric și în relație cu  studiile de specialitate elaborate până în prezent, coroborat cu elementele recente care determină evoluția și caracterul zonei (elemente culturale, turistice, zone reabilitate sau în curs de reabilitare și modificarea regimului de proprietate) – lucrările care vor fi supravegheate în cadrul proiectului „Reabilitare Centru Istoric, Fortificație de tip Vauban-Alba Iulia, căi de acces, iluminat și mobilier urban specific.Zona interioară”,sunt următoarele:

               -Sistem rutier monitorizat în zona interioară a fortificației;

               -Sistem pietonal/auto;

               -Mobilier urban/Iluminat

                   a)Iluminat public general -Extindere și reconsiderare a sistemului existent

                   b)Iluminat artistic

                   c)Module de odihnă

 

REABILITARE ȘI CONSOLIDARE MUZEU ,,NICOLAE MINOVICI” – ÎN DERULARE

 Beneficiar: Municipiul București; Constructor: SC PALEX CONSTRUCTII INSTALATII SRL; Diriginte: SC PROJECT-THC SRL

picture 225

         Muzeul Nicolae Minovici este un monument de arhitectură unic în România, făcând parte din Patrimoniul Cultural Național și fiind înscris în Lista Monumentelor Istorice a Ministerului Culturii și Cultelor. Clădirea este clasată ca monument istoric cu gradul de importanță A. Muzeul este localizat pe strada Dr. Nicolae Minovici,     nr. 1, în cartierul Băneasa, în apropiere de Fântâna Miorița.

Obiectivul general al proiectului este restaurarea, consolidare, reabilitare, protejarea și valorificarea durabilă a monumentului ,,Muzeu Nicolae Minovici”, aflat în patrimoniul național și cunoscut ca fiind una dintre cele mai remarcabile case construite în stil romanesc, în scopul salvării de la distrugere, a conservării moștenirii culturale și a sporirii atractivității acestui obiectiv pentru turismul cultural.

Rezultatele finale ale acestui proiect vor consta în:

- restaurarea/amenajarea obiectivului de patrimoniu și modernizarea infrastructurii conexe – patrimoniu cultural național;

- un sistem de asigurare a încălzirii prin utilizarea unei surse regenerabile;

- un centru de informare;

- 3 infochioșcuri;

- un grup sanitar pentru persoane cu dizabilități;

- minim 2 000 de vizitatori la obiectivul turistic, în primul an;

- creșterea sezonului turistic la 12 luni pe an;

- 4 locuri de muncă nou create pe lângă cele 8 deja existente.

picture 217

picture 200

picture 238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENAJARE ȘI REVITALIZARE CENTRU ISTORIC DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – ÎN DERULARE

  Beneficiar: Municipiul Craiova; Constructor: Asocierea SC RECON SA – SC SEKISUI SPR ROMANIA SRL – SC TCIF SA; Diriginte: SC PROJECT-THC SRL

 poz-â 2poz-â 1             În anul 1475 apare prima atestare documentară a oraşului într-un înscris către “Neagoe ot Craiova”; în anul 1500 Craiova devine sediul Băniei Olteniei. Nucleul oraşului a fost legat de Nedeia Craiovei, ţinută în vâlceaua Elca (zona Piaţa Veche). Primul segment comercial este Uliţa Precestei între Piaţa Elca şi Răscruciul Mare (Str. Madona intersectata cu str. Unirii – “Uliţa Mare a Târgului”). La sfârşitul sec. al XVI – lea, “Ulița Precestei” sau “Drumul Bucureştiului” este deja extinsă până în “Răscruciul Mic” şi până la “Capul podului”, unde se  află biserica Hagi Enuş, sfârşindu-se în Târgui de afară. Trei veacuri, limitele vest – piaţa Elca şi Est – Târgul de afară, se vor păstra. În anul 1860, Târgul de afară se mută în Mahalaua Postclnicu Fir. La sfârşitul secolului al XIX – lea se produce o explozie de modernizare eclectică. Centrul Vechi comercial, cristalizat pe parcursul câtorva secole, şi-a păstrat în timp structura. “Liniile de bolţi” purtau numele negustorilor cuprinse în ele. Erau zonificate pe bresle şi isnafuri: pe Lipscani erau bogasierii, braşovenii, Iipscanii, cu mărfuri fine din străinătate şi “cojocari! subţiri”. Pe actuala stradă România Muncitoare erau boangii, cojocarii şi “cismarii groşi”.Liniile de bolţi, (strada comercială) erau dublete de “dosuri”, străzi de serviciu spre care dădeau gospodăriile negustorilor şi unde aşteptau căruţele clienţilor de departe. Parcelarul este tipic: loturi înşiruite lungi şi înguste. Subsolurile, iniţial spaţii de depozitare, sunt construite în general cu arce şi bolţi. Parterul avea în faţă prăvălia iar în spate atelierul. Etajul adăpostea locuinţa, luminată prin curţi înguste de lumină cu geamlâc. Vechile treceri spre “dosuri” au devenit în timp ganguri şi pasaje. În  anul 1800 s-a produs “Arsul Craiovei” de către cârjalii lui Pazvantoglu şi într-o corespondenţă a vremii se spune “celelalte bolte şi prăvălii, toate au ars” dar nu şi subsolurile, care reprezintă astfel o zestre istorică inestimabilă. În plus, există informaţii fragmentare despre “galeriile subterane” ale Craiovei, tuneluri boltite care ar fi legat diferite puncte ale centrului vechi. Pentru a stabili ierarhia elementelor urbanistice ale zonei pilot s-a facut o comparaţie între situaţia de secol XX si cea de secol XIX după un plan de sinteză istorică furnizat de Atanasie Georgescu. Se deduce că piesa principală a zonei este actuala str. Lipscani – România Muncitoare. Acest traseu se suprapune pe cea mai veche axă comercială est- vest, cu denumirile istorice : “Uliţa Precestei”, “Podul Târgului”, “Primul drum al Bucureştiului”. În locul Pieţii Buzeşti s-a aflat “Răscruciul Mic”, în legătură cu Târgul de afară, care s-a strămutat periodic către est. Strada Fraţii Buzeşti era a doua Cale a Dunării, iar intersecţia cu Lipscani “Răscruciul de peste”. Deşi vechi, străzile paralele Olteţ şi T. Dernetrescu erau “uliţe de dos” unde clienţii legau caii şi apoi mergeau “pe pod” care era iniţial podit cu lemn, apoi cu bolovani. Străzile Th. Arnan şi Panait Moşoiu sunt rezultatul unor străpungeri din sec. XIX – XX. În momentul actual se observă o stare foarte proastă a fondului construit existent. Consolidarea şi restaurarea imobilelor nu face însă obiectul, acestea fiind proprietate privată. Primăria Municipiului Craiova a facut însă demersurile necesare către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului cât şi către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional de a se identifica surse legale de finanţare pentru consolidarea şi reabilitarea clădirilor aflate în Centrul istoric în coplementaritate cu proiectul ,Amenajarea şi revitalizarea Centrului Istoric al municipiului Craiova” pentru care se solicită o finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1.

Amenajarea centrului istoric al municipiului Craiova se va realiza în baza următoarelor obiective specifice:

- reabilitarea infrastructurii și suprastructurii străzilor Nicolaescu Plopșor, Theodor Aman, Panait Mosoiu, Olteț, Dreptății, Lipscani, România Muncitoare, Romain Rolland, Traian Demetrescu și Frații Buzești prin pavarea cu granit colorat;

- reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră și pluvială precum și a rețelelor termice existente;

- modernizarea iluminatului public;

- montarea unui sistem de supraveghere video stradal;

- reabilitarea grupului sanitar din English-Park și dotarea acestuia cu sistem de ventilație;

- construirea a două fântâni arteziene;

- montarea de mobilier urban;

- amplasarea a cinci statui din bronz reprezentând personaje din Caragiale.   

Proiectul de amenajare şi revitalizare a centrului istoric cuprinde lucrări de:

        Reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră şi pluvială precum şi a reţelelor termice existente; modernizare a iluminatului public; montare a unui sistem de supraveghere video stradal; Reabilitare a grupului sanitar din English-Park şi dotarea acestuia cu sistem de ventilaţie; construire a două fântâni arteziene; montare de mobilier urban; amplasare a cinci statui din bronz reprezentând personaje din Caragiale.

 

 

 

AMENAJARE PARCARE SUBTERANĂ ÎN ZONA TEATRULUI NAȚIONAL DIN CRAIOVA – ÎN DERULARE

Beneficiar: Municipiul Craiova; Constructor: Asocierea SC MITLIV EXIM SRL – SC POLYSTART SRL – SC  HABAU ; Diriginte: SC PROJECT-THC SRL

 

      IMG_2273IMG_2284Amplasamentul propus se află în intravilanul Municipiului Craiova, Calea București nr. 7 cu dezvoltare longitudinală paralelă cu Calea București și Strada Alexandru Ioan Cuza, în imediata vecinătate a Teatrului Național “Marin Sorescu”, construcție emblematică din punct de vedere architectural (proiect realizat de arh. Alexandru Iotzu), poziționată pe un plasament menit să pună în valoare întreaga geometrie volumetrică, care derivă dintr-un sistem de terase în trepte și platform care modelează relieful natural și se insinuează în interiorul clădirii asigurând o continuitate a spațiului interior și exterior.

Capacități:

      Locuri de parcare: 586 locuri de parcare pentru autoturisme și 33 pentru motociclete.

      Număr nivele: 2

Alte caracteristici constructive generale:

         Lungime clădire=212,5m

         Lățime clădire=63,50m

         Suprafața construită la nivelul solului este de 200m2 .

         Suprafața desfășurată construită pe 2 niveluri =17.532.8 m2.

         Străzile de circulație vor avea un minim de 3,50m și un maxim de 5,00m lățime, în sens unic sau în dublu sens, după caz. Cu această lățime se permite intersectarea a 2 vehicule și se facilitează manevrele de intrare și ieșire din locul de parcare.

         Înclinarea rampelor, atât cele de acces cât și cele interioare, de comunicare, între diferitele niveluri, pe un traseu drept, nu depășesc în niciun caz o pantă de 18%.

         Se vor dispune sisteme de alarmare, detectoare de incendiu și gaze toxice, hidranți de incendiu, lăzi de nisip, extinctoare mobile.

         Se vor instala câte 2 grupuri sanitare, diferite pe sexe, pe fiecare nivel. Se prevede un grup sanitar pentru persoane cu dizabilități și altul pentru personalul angajat.

         Spațiile tehnologice vor fi compartimentate cu pereți de beton zidării de cărămidă de minim 25 cm grosime, tencuieli și zugrăveli obișnuite pentru spații subterane. Compartimentele cu zid de cărămidă vor fi tencuite cu mortar de ciment pregătit pentru vopsit. Structurile din beton armat vor fi tratate cu finisaje bazate in principal pe vopsitorii. Stâlpii vor avea muchiile rotunjite, vopsiți în culori deschise. Tavanele vor fi tratate cu tencuieli de rectificare și vopsitorii.

       Se prevăd indicatoare de semnalizare și marcare ale traseelor și ale modului de deplasare a autoturismelor în parcaj. De asemenea, vor fi prevăzute elemente de semnalistică și marcaj pentru zonele exterioare ale acceselor carosabile și ale evacuărilor pietonale.

 

 

SERVICII DE SUPRAVEGHERE A LUCRĂRILOR CONSOLIDARE RESTAURARE PALATUL JEAN MIHAIL – MUZEUL DE ARTĂ CRAIOVA

Beneficiar: Consiliul Judeţean Dolj; Constructor: Asocierea SC ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA & SC CORAL SRL; Diriginte: SC PROJECT-THC SRL

 

          Inaugurat în vara anului 1954, în somptuosul palat al fostului mare negustor Jean Mihail, Muzeul de Artă Craiova este astăzi una dintre cele mai prestigioase instituţii muzeale din România. Bogăţia patrimoniului, cadrul şi modul în care sunt expuse cele mai valoroase piese ale sale impun admiraţia vizitatorilor. În anul 2010, Consiliul Judeţean Dolj a accesat fonduri europene prin Programul Operaţional Sectorial 2007-2013, Palatul Jean Mihail intrând astfel într-un proces de restaurare.

 

 

 

CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI MODERNIZARE LA SECŢIA DE ISTORIE – ARHEOLOGIE A MUZEULUI OLTENIEI CRAIOVA

Beneficiar: Consiliul Judeţean Dolj; Constructor: Asocierea SC RECON SA – SC ATLAS SA; Diriginte: SC PROJECT-THC SRL

 

          Muzeul Olteniei din Craiova este o instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, de importanţă regională, aflată în serviciul societăţii, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreării, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător. Muzeul Olteniei Craiova este în subordinea Consiliul Judeţean Dolj. Activitatea muzeului este finanţată din alocaţii de la bugetul Consiliului Județean Dolj, precum şi din venituri proprii care provin din tarifele pentru servicii oferite din donaţii şi sponsorizări sau din alte activităţi specifice. Muzeul Olteniei îşi desfăşoară în prezent activitatea în trei secţii: Secţia de Arheologie şi Istorie, Secţia de Etnografie, Secţia de Ştiinţele Naturii.

             Clădirea monument istoric a Secţiei de istorie – arheologie a Muzeului Olteniei Craiova  este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice la poziţia 241, cod LMI/2004. DJ –II-m-B-08052.

          Prin soluţia de consolidare în cele două spaţii reprezentative din turnul central, holul de onoare şi sala de la etaj, singurele care prezintă decoraţii parietale şi la plafon din stucaturi din ipsos, intervenţiile de consolidare nu au afectat dimensiunile încăperilor decât în mică măsură, iar la etaj s-a reuşit chiar eliminarea intervenţiei de consolidare anterioare ce afecta imaginea iniţială a sălii, blocând şi accesul la ferestrele încăperii. Plastica arhitecturală interioară a spaţiilor de expunere și-a păstrat simplitatea iniţială pentru a pune în valoare exponatele.

          A fost necesară desfacerea tuturor pardoselilor, atât pentru realizarea consolidării, cât şi pentru asigurarea hidroizolaţiei şi termoizolării plăcii peste pământ cu polistiren extrudat de 6 cm, la parter, în zonele fără subsol. La parter şi etaj au fost refăcute, după consolidare, pardoselile cu parchet în spaţiile de expunere şi cu gresie în grupurile sanitare şi în spaţiile tehnice. Pereţii au fost tencuiți, gletuiți şi vopsiți cu vopsea lavabilă. Au fost montate plafoane false pentru mascarea tuturor traseelor de instalaţii necesare modernizării clădirii. Scările noi şi curtea interioară au fost placate cu piatră naturală. În mansarda amenajată au fost realizate pardoseli din parchet montat pe grinzi şi duşumea oarbă.

            În subsol, în zonele în care a fost amenajată galeria de artă medievală, pereţii şi bolţile cilindrice, în zonele neafectate de consolidare, au fost decopertate, cărămida a fost rostuită şi refăcute rosturile, păstrându-se cărămida aparentă cu pelicula de protecţie transparentă. Pereţii consolidaţi au fost tencuiți rustic şi văruiți.

          Pardoselile sunt din dale de piatră naturală iar pentru protejarea subsolului, au fost realizate atât la pereţi, cât şi la pardoseală, hidroizolarea şi termoizolarea acestora cu polistiren extrudat de 6 cm grosime.

 

CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL CRAIOVA – PAVILION CENTRAL

Beneficiar: Municipiul Craiova; Constructor: Asocierea SC RECON SA & SC MITLIV SA; Diriginte: SC PROJECT-THC SRL

 

20130918_104937

            Construcția este amplasată în axul compoziției, în partea de sud a terenului. Clădirea are un regim de înălțime Sp+P+2E. În plan are o formă circulară cu raza de 40.00m. Nivelele superioare, etajul 1 și etajul 2, ocupă parțial suprafața parterului, fiind rezolvate sub formă de subpantă, prin retrageri succesive, obținând astfel un spațiu interior unitar. Accesul publicului în clădire este asigurat prin 4 puncte dispuse diametral, fiecare acces principal fiind dotat cu puncte de control și informații. În interiorul clădirii, accesul între nivele (subsol, parter și etaje) se face prin intermediul a 8 noduri de circulație verticală principală, fiecare având o scară deschisă iar 4 dintre ele câte un lift panoramic. Toate spațiile supraterane sunt ventilate natural prin ferestre/panouri cu ochiuri mobile și mecanic prin intermediul sistemului de ventilație. Toate spațiile amplasate la subsol sunt ventilate mecanic.  S-a respectat etanșietatea la aer, gaze și vapori. S-a asigurat iluminatul natural al încăperilor. S-a ținut cont de recomandările normativului privind concentrațiile admisibile în aerul încăperilor, ale noxelor emise (dioxidul de carbon, monoxidul de carbon, formaldehida și radomul provenit din materiale de construcții).

           Investiţia începută în 2011 rivalizează ca mărime cu Romexpo. Centrul Multifuncţional (CM) Craiova este o clădire cu spaţii de peste 11.000 de metri pătraţi, a cărei construcţie a durat 27 de luni.

 

REABILITAREA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ VÂLCEA

Beneficiar: Consiliul Judeţean Vâlcea; Constructor: Asocierea  SC UTI GRUP SA & SC ROMCONSTRUCT HOLGING GRUP SA; Diriginte: SC PROJECT-THC SRL

 

          Consiliul Judeţean Vâlcea implementează în calitate de beneficiar proiectul “Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”, cu cofinanţare din cadrul Programului Operaţional Regional  2007-2013.

Obiectivul principal al proiectului il constituie intervenția asupra corpurilor de construcție A si B ale Spitalului Județean de Urgenta Vâlcea, ținând cont că din punct de vedere tehnic anumite elemente constructive necesită reparații capitale.

            Propuneri de intervenție:

            Intervenție asupra corpurilor A și B în scopul reabilitării şi modernizării construcției;

            Transformarea mansardei în spaţii cu destinație medicală;

            Realizarea scării de incendiu.

            Proiectul tehnic cuprinde următoarele intervenții asupra construcției:

            Intervenții arhitectură (intervenții de reabilitare a fațadelor, intervenții de refuncţionalizare și completare compartimentări, intervenții de reabilitare/înlocuire a finisajelor interioare şi intervenții accesibilitate);

            Intervenții structură (lucrări de cămășuire a pereților);

            Înlocuirea integrală a instalațiilor sanitare, instalațiilor electrice de curenți tari şi curenți slabi;

            Înlocuirea integrală a instalațiilor sanitare;

            Înlocuirea integrală a instalațiilor termice;

            Realizarea unei instalații de ventilație a spaţiilor funcționale și de desfurnare a circulațiilor;

            Realizarea unei instalații de gaze medicale care să răspundă modificărilor funcționale operate şi prevederilor legale privind asigurarea în saloane a cel puţin două paturi cu gaze medicale;

           Reabilitarea și amenajarea mansardei.

 

 

 REABILITARE ŞI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ UTILITĂŢI PUBLICE URBANE, REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SPAŢIILOR PUBLICE URBANE ÎN ZONA ,,B” A ZONEI DE ACŢIUNE URBANĂ DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

Beneficiar: Municipiul Târgovişte; Constructor: Asocierea: SC CONSTRUCŢII ERBASU SA & SC UTI GRUP SA; Diriginte: SC PROJECT-THC SRL

 

          Prin dezvoltarea infrastructurii de transport rutiere în zona administrativ-teritorială a Municipiului Târgovişte, reşedinţa judeţului Dâmboviţa, de-a lungul tramei stradale propuse se creează premisele unor noi oportunităţi pentru populaţie, agenţii economici şi colectivităţile locale şi se realizează legături eficiente între centrul administrativ municipal şi regiunile periferice, dar şi  interconectabilitatea axelor de transport. Prezenta propunere de proiect este relevantă pentru Axa prioritară 1 din POR şi anume “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană sub-domeniul “Centre urbane” al cărei obiectiv îl reprezintă: -crearea şi modernizarea spaţiior publice urbane -lucrări de infrastructură şi dotarea cu echipamente specifice pentru managementul traficului -modernizarea staţiilor de transport în comun existente -construirea unor piste pentru biciclete Fundamentarea proiectului propus se bazează pe analizele realizate la nivel naţional (Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013), regional (Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013), precum şi judeţean (Master Planul judeţului Dâmboviţa 2007 – 2013), care identifică dezvoltarea durabilă a oraşelor ca factor de stimulare a creşterii economice şi ca prioritate de dezvoltare în perioada programatică precizată. Proiectul concura la atingerea obiectivelor de dezvoltare a transportului prin modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere, prin realizarea unei căi de comunicaţie rapide interaxe. Pentru a clarifica acest concept, după părerea noastră, esenţial şi cel mai important într-o clasificare non-exhaustivă, vom face următoarele clarificări: La capetele investiţiei se găsesc străzi modernizate, care reprezintă penetrările DN 72 respectiv DN71 şi Dj711 dinspre Piteşti şi Ploieşti şi respectiv Bucureşti căi de comunicaţie care asigură deschideri spre axele menţionate în „Documentul cadru de Implementare a Programului Operaţional Sectorial Transport”.

 

 

 REABILITARE ŞI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ UTILITĂŢI PUBLICE URBANE, REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SPAŢIILOR PUBLICE URBANE ÎN ZONA ,,A” A ZONEI DE ACŢIUNE URBANĂ DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

Beneficiar: Municipiul Târgovişte; Constructor: Asocierea SC DELTA ACM & SC VERTATEL; Diriginte: SC PROJECT-THC SRL

 

          Prin dezvoltarea infrastructurii de transport rutier în zona administrativ-teritorială a Municipiului Târgovişte, reşedinţa judeţului Dâmboviţa, de-a lungul tramei stradale propuse să creeze premisele unor noi oportunităţi pentru populaţie, agenţii economici şi colectivităţile locale, se realizează legături eficiente între centrul administrativ municipal şi regiunile periferice, dar şi interconectabilitatea axelor de transport. -crearea şi modernizarea spaţiilor publice urbane; -lucrări de infrastructură şi dotarea cu echipamente specifice pentru managementul traficului; -modernizarea staţiilor de transport în comun existente; -construirea unor piste pentru biciclete. La capetele investiţiei se găsesc străzi modernizare, care reprezintă penetrările DN 72 respectiv DN 72A dinspre Piteşti şi Ploieşti şi respectiv Câmpulung, căi de comunicaţie care asigură deschideri spre axele menţionate în “Documentul cadru de implementare a Programului Operaţional Sectorial Transport”.

 

 

 ”CRAIOVA WATER PARK” -COMPLEX DE AGREMENT ACVATIC  ÎN PARCUL TINERETULUI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

Beneficiar: Municipiul Craiova; Constructor: Asocierea SC DELTA ACM 93 & SC POLYSTART IMPEX SRL & SC UTI GRUP SA; Diriginte: SC PROJECT-THC SRL

 

Water Park

 

          Proiectul “Craiova Water Park – Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova” este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului. Complexul de agrement acvatic din Parcul Tineretului va cuprinde o clădire pentru bazine acoperite şi jocuri de apă în suprafaţă desfăşurată de 6.019,40 mp, din care bazin înot adulţi 202,5 mp, bazine pentru tobogane 156 mp + 51,5 mp, lazy river – 102,3 mp, bazin cu elemente de joacă – 41,10 mp şi bazine cu apă în suprafaţă totală de 5.131,30 mp, din care 1.250 mp piscină bazin,  241,20 mp suprafaţă relaxpool cu entertaining pool, 1.256 mp suprafaţă bazin cu valuri, 201 mp suprafaţă bazin pentru copii – piscină tematică, 460 mp bazin cu apă pentru copii şi mobilier pentru joacă  (water playground), bazin de 415,30 mp – 1 turn cu 2 tobogane, bazin de 460 mp, un turn cu cinci tobogane. Terenurile de sport vor avea o suprafaţă totală amenajată de 2.306 mp.

           

 

”MODERNIZARE ŞI EXTINDERE PARCUL TINERETULUI ÎN MUNICIPIUL BĂILEŞTI, JUDEŢUL DOLJ”

Beneficiar: Oraşul Baileşti; Constructor: SC TRANSBACO SRL; Diriginte: SC PROJECT-THC SRL

 

 

“REABILITAREA SITULUI INDUSTRIAL DE PE FOSTA PLATFORMĂ INDUSTRIALĂ CĂLAN ŞI PREGĂTIREA LUI PENTRU NOI ACTIVITĂŢI”

Beneficiar: Oraşul Călan; Constructor: SC PROSERV SA; Diriginte: SC PROJECT-THC SRL

IMG_0817

          Obiectivul acestui domeniu de intervenţie îl reprezintă reabilitarea siturilor industriale abandonate, intervenţiile având ca scop atragerea investiţiilor, revigorarea şi dezvoltarea economiilor locale şi regionale. Prin program sunt sprijinite autorităţile locale pentru a reabilita siturile industriale şi a le reda activităţilor economice şi sociale. Această activitate este cu atât mai necesară, cu cât atât localizarea vechilor industrii cât şi a celor noi afectează mediul din zonele nodale ale teritoriului, prin faptul că se află în apropierea căilor de comunicaţie şi a locuinţelor. Refacerea acestor areale industriale favorizează, astfel, protecţia mediului.

             În ansamblul său, proiectul este structurat pe două capitole:

    A: Reabilitarea sitului poluat – ecologizarea şi înlăturarea efectelor poluării de pe platforma industrială dezafectată;

    B: Pregătirea sitului pentru noi activităţi - presupune efectuarea amenajărilor necesare gestionării şi funcţionării unui obiectiv structurat pe modelul unui parc industrial: sediul administrativ, o clădire cu P+3E şi anexele aferente, Casa Poartă care asigură un acces controlat în incintă, precum şi facilităţile destinate viitorilor utilizatori, operatori economici pentru activităţi de producţie şi servicii.

 

CENTRUL DE DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI EXCELENŢĂ ÎN AFACERI CRAIOVA 

Beneficiar: Municipiul Craiova; Constructor: ASOCIEREA SC RECON SA & SC ERPIA SA;  Diriginte: SC PROJECT-THC SRL


20130918_104131

          În spaţiul fostului târg Romaneşti, în vestul Craiovei, municipalitatea a realizat un ansamblu de construcţii cu specific de structuri de sprijinire a afacerilor. Centrul are o suprafaţă construită de 511,50 mp, cu suprafaţa etajului de 492,00 mp, suprafaţa desfăşurata de  1003,50 mp, suprafaţa terasă acoperită de 11 mp şi regimul de înălţime parter P+1. Scopul acestui proiect a fost sprijinirea mediului de afaceri local şi totodată atragerea  capitalului privat în acţiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi ale comunităţii locale precum şi crearea unor locuri noi de muncă.

 20130918_104621IMG_0366 20130730_111205

 

 

 

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>